מפגשי מעריצים לאורך יולי אוגוסט בכל הארץ, פתוחים לקהל הרחב!